Rodzina Stefana Żeromskiego

 • Stefan Żeromski

  Stefan Żeromski

 • Grób Pisarza<br>Cmentarz<br>ewangelicko-<br>reformowany<br>Warszawa

  Grób Pisarza
  Cmentarz
  ewangelicko-
  reformowany
  Warszawa

14 października 2024 przypada 160 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego,
20 listopada 2024 przypada 99 rocznica śmierci Pisarza.

Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy nazwanym „sumieniem narodu". Na jego twórczości wychowało się kilka pokoleń Polaków. Historia jego młodszej siostry i jej rodziny nie była dotychczas szerzej znana. Złożyły się na to między innymi odmienne od losów Pisarza, trudne osobiste losy Bolesławy, jej dzieci i wnuków oraz nieafiszowanie się jej samej i jej potomków pokrewieństwem ze sławnym pisarzem. Prawnukowie Bolesławy z Źeromskich Endrych są obecnie najbliższymi żyjącymi krewnymi Pisarza. 

Jestem prawnukiem Bolesławy Żeromskiej - siostry Pisarza. Strona przedstawia informacje o rodzinie Stefana Żeromskiego oraz informuje o Jego jedynych, obecnie żyjących, bezpośrednich krewnych. Strona podkreśla nierozerwalny związek Pisarza oraz Jego rodziny z Warszawą. Misją strony jest również przypomnienie, że twórczość Stefana Żeromskiego jest dobrem ogólnonarodowym i powinna mieć swoje trwałe upamiętnienie w stolicy Polski. Przesłanie strony przedstawia Autor i misja strony »

Stefan Żeromski herbu Jelita urodził się 14 października 1864 w Strawczynie i zmarł 20 listopada 1925 w Warszawie. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jest jednym z największych polskich prozaików, był również  publicystą, dramaturgiem, pierwszym prezesem polskiego PEN Clubu. Żeromski był czterokrotnie nominowany do literackiej Nagrody Nobla. 

Rodzice Stefana Żeromskiego - Wincenty Żeromski i Józefa Żeromska (Katerla) - moi prapradziadkowie, mieli pięcioro dzieci. Jedynego syna - Stefana urodzonego w 1864 roku oraz cztery córki: Aleksandrę Żeromską (Karpow), urodzoną w 1859 r., Bolesławę Żeromską (Endrych), żyjącą w latach 1869-1940, a także zmarłe w dzieciństwie: Wincentynę 1860-1871 i Wacławę 1863-1863. Losy Aleksandry Żeromskiej-Karpow - najstarszej siostry Stefana Żeromskiego są w trakcie badań historycznych. 

Moja prababcia - Bolesława Żeromska, młodsza siostra Stefana Żeromskiego, wyszła za mąż za Jana Endrycha, z którym miała czworo dzieci. Dwoje z nich - syn Stanisław (1896-1928) i córka Cecylia (1903-1951) założyli rodziny i ich potomkowie żyją do dziś. 

Zapraszam do spisanej na tej stronie, dotychczas nieznanej historii rodziny Stefana Żeromskiego.

Krzysztof Piwowarczyk, prawnuk Bolesławy Żeromskiej 

 • Stanisław Endrych syn Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzeniec Stefana Żeromskiego

  Stanisław Endrych syn Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzeniec Stefana Żeromskiego

 • Cecylia Ciszewska z d. Endrych córka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzenica Stefana Żeromskiego

  Cecylia Ciszewska z d. Endrych córka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzenica Stefana Żeromskiego

 • Dr Adam Ciszewski syn Cecylii Ciszewskiej, wnuk Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

  Dr Adam Ciszewski syn Cecylii Ciszewskiej, wnuk Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

 • Danuta Cecylia Piwowarczyk z d. Endrych córka Stanisława Endrycha, wnuczka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

  Danuta Cecylia Piwowarczyk z d. Endrych córka Stanisława Endrycha, wnuczka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

Script logo
Design marcinkaczmar.pl