Aktualności

 • 78 rocznica egzekucji w Forcie III Pomiechówek, lipiec 2022

  78 rocznica egzekucji w Forcie III Pomiechówek, lipiec 2022

 • 78 rocznica egzekucji w Forcie III Pomiechówek, lipiec 2022

  78 rocznica egzekucji w Forcie III Pomiechówek, lipiec 2022

Uroczystość upamiętniająca ofiary masowej egzekucji w Forcie III w Pomiechówku, w której zginęła moja babcia, synowa Bolesławy Żeromskiej, siostry Stefana Żeromskiego
30 lipca 1944 w niemieckim obozie/areszczcie Gestapo w Forcie III w Pomiechówku, w przeddzień rozpoczęcia Powstania Warszawskiego odbyła się masowa metodyczna egzekucja ostatnich 281 przebywających tam polskich więźniów. W egzekucji tej została rozstrzelana moja babcia Bogumiła z Góreckich Endrych, synowa Bolesławy Żeromskiej, aresztowana przez gestapo z powodu nieujawnienia miejsca pobytu jej syna współpracującego z AK.
30 lipca 2022, w 78 rocznicę egzekucji, w Forcie III w Pomiechówku odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary tego morerstwa oraz odbył się uroczysty Apel Poległych. Pamięć o tym miejscu i ofiarach jest utrzymywana w przestrzeni poblicznej dzięki Fundacja Fort III Pomiechówek Obok i poniżej kilka zdjęć z uroczystości w tym zdjęcie z ekshumacji ofiar, która odbyła się w kwietniu 1945 roku, w której uczestniczyła 19 letnia wówczas moja Mama identyfikująca swoją zmasakrowaną matkę.

 

Artykuł o historii rodziny młodszej siostry Stefana Żeromskiego w 10. edycji „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”
Dziesiąty, jubileuszowy „Zeszyt Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” w dziale poświęconym rodzinie Stefana Żeromskiego po raz pierwszy w postaci drukowanej zamieszcza historię rodziny Bolesławy Żeromskiej, młodszej siostry pisarza, spisaną przez jej prawnuka, Krzysztofa Piwowarczyka. Artykuł ten jest ilustrowany unikalnymi zdjęciami i dokumentami z archiwum rodzinnego.
Zeszyt zawiera obszerny tekst szczegółowo opisujący zawartość Dzienników pisarza oraz widoczną w nich ewolucję człowieka i twórcy. Opowiada też historię odnalezionego w latach 60. XX w. tomu Dzienników. Prezentuje także subtelną analizę słownictwa konsekwentnie wyróżnianego przez Żeromskiego odmienną formą graficzną. Tom kończą wspomnienia o zmarłej w 2021 r. prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. Kwirynie Handke.

Przejdź do zakupu dziesiątego „Zeszytu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” z artykułem autora strony, prawnuka Bolesławy Żeromskiej »

 

Zebranie członów Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego i wybór nowych władz
20 listopada 2021 odbyło się zebranie Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego w formie hybrydowej czyli stacjonarnej i wirtualnej. dotychczasowy Zarząd złożył sprawozdanie z działalności w upływającej kadencji, które zostało jednogłośnie przyjęte przez członków Stowarzyszenia. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia i jednogłośnie Prezesem (Prezeską) została Pani dr hab. Katarzyna Sobolewska wpółtwórczyni Stowarzyszenia i jego spiritus movens. Gratuluję i życzę dalszej tak efektywnej działalności Stowarzyszenia.

 

20 listopada 2021 roku minęła 96 rocznica śmiercu Stefana Żeromskiego
20 listopada 2021 roku minęła 96 rocznica śmierci mojego ciotecznego pradziadka - Stefana Żeromskiego. W imieniu Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego razem z Panią Prezes dr hab.Katarzyną Sobolewską złożyliśmy tego dnia wiązankę i zapaliliśmy znicze na Jego grobie.

 

Zmarła prof. dr hab. Kwiryna Handke
16 maja 2021 r. zmarła prof. dr hab. Kwiryna Handke, założycielka  Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego i jego długoletnia prezes. Pani Profesor była wybitną językoznawczynią, zajmowała się językiem polskich pisarzy. Była badaczką języka Stefana Żeromskiego, popularyzatorką wiedzy o języku. Prof. Handke była autorką wielu publikacji i książek z zakresu językoznastwa i dotyczących dzieł Żeromskiego, stworzyła koncepcję nowatorskiego tematycznego słownika pisarza, którą zrealizowała wraz z gronem współautorów na podstawie tekstów Stefana Żeromskiego. W latach 2002-2014 opublikowano 16 autorskich tomów tego słownika w serii zatytułowanej Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Była również warsavianistką oraz dobrym i mądry człowiekiem. 

 

Nowy Partner strony rodzinazeromskiego.pl - Fundacja Fort III Pomiechówek »
Fort III Pomiechówek to zapomniane miejsce kaźni tysięcy Polaków - ofiar niemieckiego terroru. Miejsce w którym w zbiorowych grobach, na porośniętej trawą i krzakami łące, spoczywają mężczyźni, kobiety i dzieci. Zamordowani to działacze Polskiego Państwa Podziemnego, duchowni i zwykli mieszkańcy Mazowsza. Żyją jeszcze ostatni świadkowie. Jednym z głównych celów Fundacji jest stworzenie bazy danych osób więzionych i zamordowanych w Forcie III Pomiechówek i ocalenie pamięci o Nich. W Forcie III w Pomiechówku w lipcu 1994 roku została uwięziona i zamordowana moja babcia - synowa Bolesławy Żeromskiej.

 

Pogrzeb dra Adama Ciszewskiego, wnuka Bolesławy Żeromskiej
Dn. 22 czerwca 2020 roku na Cemntarzu Wolskim w Warszawie odbył się pogrzeb dra Adama Ciszewskiego, wnuka Bolesławy Żeromskiej, siostry Stefana Żeromskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie, dn. 30 kwietnia 2020 roku w Vancouver. W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina, w tym Agata Ciszewska, córka i Krzysztof Piwowarczyk, prawnukowie Bolesławy Żeromskiej. 
Adam Ciszewski był synem Cecylii Ciszewskiej z d. Endrych, córki Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, był lekarzem ortopedą pracującym w Warszawie, Casablance i Vancouver, gdzie spędził ostatnie lata życia zawodowego i ostatnie lata życia. 

 

Spotkanie literackie z cyklu „Żeromski od nowa”
Dnia 23 listopada 2019 r. w mieszkaniu Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim odbyło się zorganizowane przez Dział Oświatowy Zamku Królewskiego w Warszawie kolejne spotkanie literackie z cyklu „Żeromski od nowa” poświęcone niezwykłej historii XXI tomu dziennika pisarza. Wykład wygłosiła dr hab. Katarzyna Sobolewska, fragmenty dziennika czytał Jacek Pacocha, spotkanie prowadził Daniel Artymowski. Po odczycie głos zabrał Krzysztof Piwowarczyk, prawnuk siostry Stefana Żeromskiego, Bolesławy i krótko przedstawił historię rodziny siostry pisarza. 

 • 78 rocznica egzekucji w Forcie III Pomiechówek, lipiec 2022

  78 rocznica egzekucji w Forcie III Pomiechówek, lipiec 2022

 • Ekshumacja Fort III Pomiechówek 1945

  Ekshumacja Fort III Pomiechówek 1945

 • Dziesiąty, jubileuszowy „Zeszyt Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”

  Dziesiąty, jubileuszowy „Zeszyt Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”

 • Spotkanie Literackie w mieszkaniu Żeromskiego. Krzysztof Piwowarczyk prawnuk Bolesławy Żeromskiej

  Spotkanie Literackie w mieszkaniu Żeromskiego. Krzysztof Piwowarczyk prawnuk Bolesławy Żeromskiej

 • Spotkanie Literackie w mieszkaniu Żeromskiego.

  Spotkanie Literackie w mieszkaniu Żeromskiego.

 • 96 rocznica śmierci Stefana Żeromskiego

  96 rocznica śmierci Stefana Żeromskiego

 • Zebranie Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego 2021

  Zebranie Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego 2021

 • Prof. dr hab. Kwiryna Handke

  Prof. dr hab. Kwiryna Handke

 • Pogrzeb Adama Ciszewskiego wnuka Bolesławy Żeromskiej

  Pogrzeb Adama Ciszewskiego wnuka Bolesławy Żeromskiej

Script logo
Design marcinkaczmar.pl