Ciocia Cesia - siostrzenica Stefana Żeromskiego

 • Rodzina</br> Ciszewskich</br>Łowicz</br>lata 40, XX w.

  Rodzina
  Ciszewskich
  Łowicz
  lata 40, XX w.

 • Grób Cecylii</br>Ciszewskiej</br>siostrzenicy</br>Żeromskiego

  Grób Cecylii
  Ciszewskiej
  siostrzenicy
  Żeromskiego

Cecylia Endrych, nazywana w rodzinie „ciocią Cesią”, młodsze dziecko Bolesławy Żeromskiej, wyszła za mąż za znanego łowickiego lekarza, Zygmunta Ciszewskiego. Okoliczności ich spotkania są nieznane. Mieszkali w kamienicy przy ul. Podrzecznej w Łowiczu. 

O Cecylii Endrych niewiele wiadomo, poza jej wizerunkiem ze zdjęć rodzinnych. Cecylia Ciszewska z d. Endrych zmarła na nowotwór w 1951 roku, w wieku 47 lat. Jest pochowana na cmentarzu w Łowiczu z adnotacją na nagrobku, że była siostrzenicą Stefana Żeromskiego. Dr Zygmunt Ciszewski nie ożenił się powtórnie. Pomimo że w czasie Kampanii Wrześniowej, w bitwie pod Bzurą, stracił lewą dłoń, bardzo aktywnie pracował jako lekarz chirurg i ginekolog, zajmując kierownicze stanowiska w szpitalu i w otwartej opiece zdrowotnej w Łowiczu. Wuj Zygmunt był człowiekiem bardzo rodzinnym i podtrzymywał kontakty rodzinne. Wielokrotnie spędzałem Święta Wielkanocne z rodzicami w Łowiczu. Wuj Zygmunt miał duże mieszkanie w niegdyś swojej kamienicy na ul. Podrzecznej, gdzie zatrzymywaliśmy się z reguły na całe święta. Poza nami przyjeżdżał jeszcze syn Zygmunta i Cecylii, dr Adam Ciszewski z rodziną. Święta w Łowiczu były wystawne, wuj Zygmunt był człowiekiem jowialnym. Podczas świątecznego biesiadowania słyszałem wspomnienia o odwiedzinach teściowej czyli Bolesławy Żeromskiej w Łowiczu, że zajmowała ten sam pokój gościnny, w którym i my się zatrzymywaliśmy. Słyszałem, że była elegancką kobietą i że była dość wyniosła. Zygmunt Ciszewski zmarł w 1977 roku. Byłem na pogrzebie już jako dorosły człowiek. Pozostało mi wrażenie, że na pogrzebie był cały Łowicz. Nieprzebrane tłumy, porównywalne z tradycyjną procesją Bożego Ciała w Łowiczu. Zygmunt Ciszewski jest pochowany na cmentarzu w Łowiczu razem z żoną i tragicznie zmarłym synem. 

Cecylia Ciszewska z d. Endrych i Zygmunt Ciszewski mieli dwóch synów Cezarego urodzonego w 1935 roku, który zginął tragicznie i bezdzietnie oraz Adama urodzonego w 1937 roku. Cezary był świeżym absolwentem Politechniki Warszawskiej, który zginął w wieku 24 lat w wypadku motocyklowym. Adam Ciszewski był lekarzem ortopedą, mieszkającym w Warszawie i pod koniec życia w Vacouver w Kanadzie. Był żonaty z nieżyjącą już Lidią Patek-Ciszewską, lekarką, adiunktem Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich córką jest, również lekarka, Agata Ciszewska prawnuczka Bolesławy Żeromskiej. Dr Adam Ciszewski zmarł w kwietniu 2020 r. Jest pochowany w Warszawie. 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl