Autor

  • Krzysztof</br>Piwowarczyk

    Krzysztof
    Piwowarczyk

Jestem prawnukiem Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostry Stefana Żeromskiego. Pamięć o moich pradziadkach, dziadkach potem o rodzicach zawsze była żywa w mojej rodzinie. Zdjęcia stanowiące ilustrację tej strony oraz szereg innych pamiątkowych fotografii, towarzszy mi przez całe życie. 

Jestem lekarzem, specjalistą pediatrą z doświadczeniem nabytym w Klinice Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Klinice Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Posiadam doktorat nauk medycznych z zakresu pulmonologii dziecięcej. Jestem członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyróżnionym Dyplomem Honorowym i Medalem im. Józefa Brudzińskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pulmonologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Jestem autorem i współautorem oraz wydawcą książek i serwisów internetowych o lekach. W młodości, przed studiami medycznymi, ukończyłem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.

Misja strony i konieczność upowszechnienia informacji o tej gałęzi rodziny Stefana Żeromskiego przedstawiam w zakładce "Misja".

Dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk
Członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego
kontakt@drpiwowarczyk.pl

Script logo
Design marcinkaczmar.pl